Árpád és Hannibál

Termékadatok

Értékelés: 
Ár: 1980.-
-10%

Az ÓKOR három leghíresebb hadvezére volt: N AGY SÁNDOR (356-325 Kr.e.), HANNIBÁL (247-183 Kr.e.) és G. J. CAESAR (100-44 Kr.e.) A róluk irott sokszáz történelmi mü  jónéhány példánya minden valamire való nyugati könyvtárban megtalálható. Világszerte ezekből merítik adataikat a disszertációs munkáikhoz Nyugat egyetemi ha Igatói. A magyar kutató azonban hiába keres egyetlen munkát is a nagy magyar hadvezérekről! Az ŐSI GYÖKÉR MUNKAKÖZÖSSÉGE pályázati felhívását ezért kétszeres örömmel vettem tudomásul, mert az a Nyugati Világban szinte teljességgel ismeretlen ÁRPÁD PAPKIRÁLYUNK érdemeinek a fölmutatását és megismertetését célozza. Dolgozatomban megkísérlem ÁRPÁD és HANNIBÁL teljesítményeit ugy összehasonlítani, hogy abból a legnagyobb magyar hadvezér, honegyesitő Nagy Fejedelmünk élet-munkája kellő megvilágításba kerüljön. Tudatában vagyok annak az áldatlan tájékozatlanságnak, amely a külföldi személyiségek, történelmi nagyságok értékét aránytalanul fölnagyítja s ugyanakkor a magyar géniuszok történelmi szerepét, az elébük tárt kicsinyítő, torzító tükörképből mutatja. Kérem k. Olvasóimat, elevenítsék föl mind a két, nagyküldetésű férfiú élettörténetét. Egészítsük ki az időközben talán már elhalványult, még otthoni iskoláinkban kapott ismereteinket. A Szabad Világban bőséges forrásanyag áll mindnyájunk rendelkezésére. De a legújabb kutatások eredményeit is figyelve, igazítsuk helyre a korábbiakban hallott tévedéseket. Amint ezt elvégeztük, hasonlítsuk össze eme két lánglelkü történelmi alak életét, munkáit és annak kihatását kortársaikra, de késői utódaikra is. 

További adatok
Cikkszám: 7708
Állapot: 
Új