Az ateizmus alkonya

Termékadatok

Értékelés: 
Ár: 2340.-
-10%

A hozzáértő és érdeklődő közönség a múlt században - s talán napjainkban is - főként csak a francia, német és orosz (szovjet) szakirodalom mezsgyéjén tájékozódhatott az ateizmus kérdéséről. A téma manapság is időszerű, s bár az ateizmusról számos könyv és tanulmány jelent meg - pro és kontra -, ezek többnyire apologetikus jellegűek, a kérdéskörről tárgyilagos elemzés magyarul aligha olvasható. Ezt a hiányt kívánja pótolni a 2003-ban angolul napvilágot látott Az ateizmus alkonya című munka, melynek tartalmi kerete az ateizmus születése, fénykora és alkonya. A könyv az angolszász nyelvterület nézeteit tárja fel az ateizmus problematikájáról, s így szélesebb látókörben ismerkedhetünk meg a kérdéssel. Mindez nagyon fontos, ugyanis Európa és a hazai társadalom is világnézeti vákuumban él. Egyáltalán nem biztos, hogy ebbe a világnézeti ürességbe nem biztos, hogy ebbe a világnézeti ürességbe nem tolul-e be valamiféle - az európai hagyományoktól teljesen idegen - vallási vagy politikai ideológia.
Alister McGrath neve hazánkban sem ismeretlen az olvasók előtt. Az Oxfordi Egyetem protestáns történeti teológia professzorának az elmúlt évtizedben több műve is megjelent magyar nyelven.
A szerző - minden tárgyilagosságra törekvése mellett - kritikával tekint az ateizmus ideológiájára. Választott témáját igyekszik sajátos, interdiszciplináris módszert alkalmazva körüljárni: miközben történelmi folyamatában tárja fel az ateizmus-jelenséget, nem feledkezik meg filozófiai, pszichológiai, szociológiai és politikai, sőt teológiai gyökereinek feltárásáról sem; s mindezt tág horizonton, szellemesen és olvasmányosan, tudományos igényességgel teszi. 

További adatok
Cikkszám: 9073
Állapot: 
Új
2990.-
-10%
2691.-
2990.-
-10%
2691.-
1990.-
-10%
1791.-
3950.-
-10%
3555.-
3200.-
-10%
2880.-
3500.-
-10%
3150.-
2500.-
-10%
2250.-
3290.-
-10%
2961.-
3200.-
-10%
2880.-
2490.-
-10%
2241.-
2700.-
-10%
2430.-
2800.-
-10%
2520.-