A harmincharmadik nemzedék

Termékadatok

Értékelés: 
Ár: 2880.-
-10%

[...] A világtörténelem útján négy gépkocsi robog. Az egyik gyorsítja az ütemet, de a három másik gépkocsi utána jön és már harsonajelt ad, mert kerülni akar. Erre a másik három gépkocsira az van írva: Románia, Szerbia és Csehország. Arra a kocsira pedig, amely gyorsít, az van írva: Magyarország. Kérdem t. Ház, akadhat-e jó hazafi, aki vállalja a felelősséget azért, hogy ez a három másik kocsi a világtörténelem végzetes országútján mellettünk elrobogjon és minket elhagyjon, porfelhőbe borítva bennünket. [...] A politikai Trianonba be[le] kellett mennünk, de a kultúrpolitikai fegyverletétel önkéntes lenne. (Klebelsberg Kuno, 1928)

A kötetbe csaknem húsz esztendő írásai közül válogatott a szerző. A tanulmányok a két világháború közötti időszak magyarországi kultúrpolitikájáról, történettudományának fejlődéséről, a külföldi magyar intézetekről készültek az elsődleges, levéltári és kézirattári források alapján. Többek között Klebelsberg Kuno, Hóman Bálint, Gragger Róbert, Gerevich Tibor, Károlyi Árpád, Angyal Dávid, Miskolczi Gyula, Szekfű Gyula pályáját és tevékenységét, az osztrák–magyar, a német–magyar és az olasz–magyar tudományos kapcsolatokat – ezen belül mindenekelőtt a bécsi, a berlini és a római Collegium Hungaricumok, a bécsi és a római magyar történeti intézetek munkáját – elemzik és dolgozzák föl.

További adatok
Cikkszám: 10649
Állapot: 
Új