Számítson a haza teljes bizalommal ránk - Az 1848/49-es honvéd törzstiszt Márkosfalvi Szabó testvérek élete és hadi működése

Termékadatok

Értékelés: 
Ár: 3150.-
-10%

A személyes sorsok, különösen a közfeladatokat ellátóké, mindenképpen színesítik a történelem zajlásának nagy fordulatait, és az egymásra következő kisebb mozzanatok sorozatát, valamint az egyénekre le nem bontott száraz adatokat. A történelem nélkülük, ők a történelem nélkül, nem értelmezhetők. Egy valamirevaló pályakép, az adott személy jellemzőinek és szorosabb tevékenységének időrendi felsorolásával párhuzamosan, elengedhetetlen hogy tartalmazza a hozzá közvetlenül vagy közvetetten kapcsolható események és folyamatok, valamint az általános keretek legalább vázlatos leírását is. A két kiváló szabadságharcos parancsnok, Márkosfalvi Szabó Ferdinánd alezredes és Károly őrnagy sorsának ecsetelése, szemléletesen példázza mindezt.

Könyvünk, a két törzstiszt életútjának kötöttebb ismertetésén túl, leírást ad az erdővidéki szabadcsapatszervezésről, a két "Tömösi" csatáról és azokban részt vevő csapatokról, az 1849. év június-augusztusában zajló székelyföldi harcokról, valamint Szabó Ferdinánd végső időszakbeli meghasonlásának, Gál Sándorral való szembefordulásának lehetséges okairól. A Tömösi-szorosban lezajlott harcokról, előzményeiről és utórezgéseiről gazdag irodalom áll rendelkezésre, de részleteiben ezek mindegyike bőségesen hagy kívánnivalót maga után. Ez alkalommal, mind a folyamatok, mind az egyes fejlemények, továbbá helyenként a társadalmi arculat taglalását önálló tanulmánynak beillően elvégezvén, abban a hiszemben is bocsátjuk szemlére, hogy a vonatkozó tévelygések eloszlatásához egynémely adalékkal szolgálhatunk, A Márkosfalvi Szabó testvérpár - különösen Ferdinánd - eddig sem volt elzárva a 48-as küzdelmek és hagyományok iránt érdeklődök előtt, de hosszabb terjedelmű bemutatás még nem látott róluk napvilágot. Könyvünkkel, amely a tudományosság kiemeIt szem előtt tartása mellett az ismeretek terjesztését is szolgálja, ezen állapot megszüntetését is elő kívánjuk segíteni. Jelen kötet terjedelmes képanyaggal, név- és forrásjegyzékkel, helynévmutatóval, továbbá szép számmal válogatott, nagyrészt betű-hű forrásdokumentummal egészül ki.

 

További adatok
Cikkszám: 16268
Állapot: 
Új
4995.-
-10%
4496.-
1500.-
-10%
1350.-
2995.-
-10%
2696.-
4900.-
-10%
4410.-
990.-
-10%
891.-
2400.-
-10%
2160.-
3600.-
-10%
3240.-
3000.-
-10%
2700.-
2000.-
-10%
1800.-
3200.-
-10%
2880.-
4300.-
-10%
3870.-
1800.-
-10%
1620.-