A spirituális közvetítő

Termékadatok

Értékelés: 
Ár: 3510.-
-10%

A Károli Gáspár református Egyetem Bölcsészettudományi Kara és a Magyar Vallástudományi Társaság 2013. május 2122-én konferenciát rendezett A spirituális közvetítő címmel a KRE BTK Reviczky utcai épületében, Budapesten. Jelen kötet a konferencia válogatott, szerkesztett anyagát tartalmazza. Spirituális közvetítő-n itt mindenekelőtt olyan közvetítőket értünk, akik egyfelől az emberi közösség, a hívők, az egyház, másfelől Isten, illetve a természetfeletti, transzcendens szféra között közvetítenek vagy járnak közben vallási vagy lelkiségi céllal. A spirituális közvetítő ebben az értelemben tehát igen tág vallástudományi fogalom. Kötetünk célja a fogalmat értékítéletek nélkül, valláselméleti, vallásfenomenológiai céllal vizsgálni, gyakorlati megjelenéseit alkalmazásait a vallásantropológia (vallásetnológia) és a valláslélektan tág, interdiszciplináris teréből meríteni, s az értelmezői attitűdök sokféleségén keresztül láttatni. A tanulmányok tartalmilag három nagy kérdéskört fednek le, amelyek könyvünket fejezetekre tagolják: 1. vallástörténet; 2. vallásetnológia; 3. vallásantropológia és valláslélektan.

Reméljük, hogy minden, vallástudományi ránt érdeklődő olvasónk haszonnal forgatja majd e kötet lapjait.

További adatok
Cikkszám: 15762
Állapot: 
Új