Félúton ég és föld között - Identitásalakzatok a második világháború utáni erdélyi lírában

Termékadatok

Értékelés: 
Ár: 2241.-
-10%

A magyar irodalom egységessége vagy a trianoni határok mentén szerveződő regionális megosztottsága egyike azon lezáratlan kérdéseknek, amelyek kijelölték a rendszerváltás utáni irodalomtörténeti kutatások irányát. Ma is létezik határon túli irodalom, vagy a magyar kultúra földrajzi, ideológiai megosztottsága véget ért a kommunista diktatúrák bukásával? Melyek azok a kritériumok, amelyek meghatározzák egy alkotó vagy egy adott lírai mű identitását? A második világháború utáni erdélyi költészet elemzése során a szerző azoknak az esztétikai-poétikai irányzatoknak a bemutatására vállalkozik, amelyek az 50-es, 60-as, majd a 70-es és 80-as évek sajátosságain át a kortárs erdélyi líra jellegzetességeihez elvezetnek. Tíz erdélyi költő alkotásait számba véve azt vizsgálja, hogy a különféle identitásalakzatok miként hozhatók kapcsolatba az elmúlt bő fél évszázad ideológiai-politikai változásaival és a társadalmi viszonyok átalakulásával.

SZILVESZTER LÁSZLÓ SZILÁRD PhD (1976) irodalomtörténész. Egyetemi tanulmányait a Babes-Bolyai Tudományegyetemen végezte 1999-ben, ugyanitt szerzett doktori címet 2008-ban. Kutatási területe a XX. századi és a kortárs magyar líra. Eddig megjelent kötetei: Festett az arcom nékem is... Irónia a modern és posztmodern költészetben (2009), Az irónia nyelve a két világháború közötti magyar lírában (2012), Értékválság és értékváltás... Szemelvények az elmúlt száz év magyar költészetéből (2013).

További adatok
Cikkszám: 16208
Állapot: 
Új
2400.-
-10%
2160.-
6500.-
-10%
5850.-
400.-
-10%
360.-
2900.-
-10%
2610.-
9000.-
-10%
8100.-
3990.-
-10%
3591.-
1490.-
-10%
1341.-
3500.-
-10%
3150.-
1990.-
-10%
1791.-
3900.-
-10%
3510.-
2500.-
-10%
2250.-
2990.-
-10%
2691.-