Égre nyíló lélek-ajtó

Termékadatok

Értékelés: 
Ár: 1881.-
-10%

„A Kárpát-medence központi sacralis területe; a Pilis, amelynek kutatása a XX. század első felében megújult érdeklődéssel kezdődött el, majd új lendületet vett a századvég idején. Ide vezetnek el bennünket a Nagy Lajos királyunk részére készült Krónika ábrázolásai; a magyarok második bejövetelének képi megfogalmazása, a Nagy Ég /AN-GAL/ alatt végzett szertartások királykoronázási (?) képei.”

Az „Égre nyíló lélek ajtó” című ezen kötet az elhívatott szerző négy tanulmányát tartalmazza az örök égi és földi szerelemről: a Pilisről.

A pilisi Magyar Királyi Központ – amelyet a középkori diplomák és littrék mint a királyság közepét (medium Regni) emlegetik – történelmi földrajzát érintve régi korok forrásait, krónikás hagyományait követvén alkotja újjá és láttatja meg a szakrális Magyar Királyság várainak, városainak, véderőinek sorát a – fizikai síkon lerombolt – szent helyekkel gazdagon bíró, hegyekkel, völgyekkel szabdalt egységes tájban.

Megismerheti az olvasó a pannóniai szikamberek eredettörténetét, továbbá a pilisi pálosok mitikus történetét, és végül a második Atillának is mondott Hunyadi Mátyás jó királyunk ősi Budájának helyét is kijelölheti a mai Pilis térképén.

A tanulmányokat a szerző fényképei egészítik ki, a pilisi életérzést lírai verseivel Szőke István Atilla szólaltatja meg. 

A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

• SZENT ERDEINKBEN: 
– Kutatási rajzolatok a királyi Pilis térségeiből; 
– Insula Pilis; 
– A Pilis határainak leírása; 
– A királyi Pilis; 
– A Pilis külső védrendszere; 
– A napnyugati királyi központ; 
– Szikambria, Buda,c Au-Buda; 
– Hol vagy, Szikambria? 
– Alba Ecclesia – Fehéregyháza; 
– I. Remete Szent Pál rendje Albában; 
– Akkus palotája; 
– Insula Leprorum – Insula Reporum – Mária sziget; 
– A budaszentlőrinci pálos főmonostor; 
– A dömösi királyi udvarház és a prépostság; 
– Királykoronázás a Pilisben; 
JEGYZETEK;

• SZÜRKEBARÁT, FEHÉRBARÁT…: 
– A magyar alapítású Pálos rend története; 
– A Pálos Rendről; 
– A Rend alapítása; 
– A Pálos Rend bejegyzése és megerősítése; 
– Remete Szent Pál személyéről; 
– Első Remete Szent Pál testereklyéje; 
– A jóslat; 
– A Pálos Atyák címere és jelképrendszere; 
– A kereszt szimbólum; 
– A Pálos név kettőssége; 
– Pálos beavatások; 
– PÁL – PAUKUS – PÁLOS – PILIS – PÁROS; 
– Pál; 
– A sylabus más olvasata; 
– A Pálos Rend megtelepedése, építményei; 
– A pálos írásbeliség; 
– Vitéz pálosok; 
– Budaszentlőrinc építése és török általi elpusztítása; 
– Visszatérés; 
– A pálos közoktatás néhány évtizede; 
– II. József feloszlató rendelete; 
IRODALOMJEGYZÉK;

• GÁLOK PANNÓNIÁBAN? 
– Kis-Gallia avagy Szikambria a Kárpátok koszorújában; 
– A szikamberek népnevei a történetírók lejegyzései szerint a következőek; 
– A franciák népneveinek és alakjainak változásai történelmük évszázadain keresztül; 
– A trójai legenda – Gálok- gallok és francok; 
– Ybor trójai herceg és népe; 
– Jean Lemaire de Belges; 
– A nagy – britanniai kelták trójai legendája; 
– A normanok trójai legendája; 
– „Abban a birodalomban állunk, amely elrejti önmagát”; 
– Szikambria; 
– Szikambria a magyar krónikás és néphagyományban; 
IRODALOM;

• HOLLÓS MÁTYSÁ VÉN BUDÁJA…: 
– Kutatási rajzolatok a Pilis térségében; 
IDÉZETT IRODALOM;

• MAGYAR TÁJ:

• ÉLET – FA (SZŐKE ISTVÁN ATILLA versei);


Az „ÉGRE NYÍLÓ LÉLEK AJTÓ” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, aki a fenti tartalomnak megfelelően remélhetőleg „utat találnak a mitikus magyar múltunk megismeréséhez, a felismerés ormai felé.”
 

További adatok
Cikkszám: 12946
Állapot: 
Új