A volt császári és királyi 83-as és 106-os gyalogezredek története és emlékkönyve

Termékadatok

Értékelés: 
Ár: 5760.-
-10%

Ez a fakszimile kötet az 1934-ben megjelent könyv hasonmása, amely akkoriban 1200 számozott példányban jelent meg. A szerző aki maga is a 83. gyalogezredben kezdte katonai szolgálatát hadapród-tiszthelyettesként, majd az első világháború idején harctéri magatartása folytán vitézzé avatták történelmi hűségre törekedve, a Hadilevéltárban feltalálható eredeti dandár- és hadosztályiratokból állította össze művét, támaszkodva közben a bajtársak magán-feljegyzéseire és beszámolóira is. A könyv a szombathelyi gyalogezredek első világháborús hadi tetteinek állít emléket, továbbá közread egy gazdag tiszti, altiszti és legénységi életrajzgyűjteményt, valamint a 83. ezred állományába tartozó tisztek és tisztjelöltek névjegyzékét. A kötetet számos térképvázlat és korabeli fénykép illusztrálja.

További adatok
Cikkszám: 15919
Állapot: 
Új