A Magyar Honvédség negyedszázada - A rendszerváltástól napjainkig

Termékadatok

Értékelés: 
Ár: 6750.-
-10%

Ez a kötet hiteles képet kíván adni mindarról, ami 1989-től napjainkig Magyarországon a honvédelem kérdésében történt: eseményekről, vitákról és eredményekről.
Ebben az időszakban a Varsói Szerződés egyik tagállamának haderejét kellett átalakítani egy majdani NATO-tagország haderejévé – szemlélet-, fegyverzet- és létszámváltozásokkal egyetemben. Fegyvernemi kultúrák szűntek meg, helyőrségek tűntek el, nyugállományba vonult az állomány egy része, orosz helyett angolt tanulnak a tisztjelöltek és idegen országokban teljesítenek szolgálatot a katonáink.
Egy dolog azonban nem változott: a haza védelme, polgárai életének és értékeinek a biztosítása, külországi támadások elhárítása közös érdek. Ezért van szükség egy olyan haderőre, amely hazánk geo- és katonapolitikai helyzetéből kiindulva, az ország gazdasági teljesítőképességét figyelembe véve, a múlt hagyományaira építkezve az ország lakossága által elfogadott.
Aki elolvassa ezt a kötetet, az szembesülhet azzal a hatalmas munkával, ami huszonöt év alatt végbement, és amelynek eredményeként folyamatban van Magyarországon egy modern, a követelményeknek megfelelő haderő kialakítása.

További adatok
Cikkszám: 16067
Állapot: 
Új
1990.-
-10%
1791.-
1980.-
-10%
1782.-
1180.-
-10%
1062.-
2700.-
-10%
2430.-
800.-
-10%
720.-
1900.-
-10%
1710.-
3600.-
-10%
3240.-
2490.-
-10%
2241.-
4990.-
-10%
4491.-
1990.-
-10%
1791.-
3500.-
-10%
3150.-
2800.-
-10%
2520.-