Délvidékről a Szent László Hadosztályba

Termékadatok

Értékelés: 
Ár: 2160.-
-10%

Az utolsó életben lévő csendőrök egyikének visszaemlékezéseit tarthatja a kezében az olvasó.

Szekeres János második világháborús pályafutásának eseményei számos olyan helyszínen történtek, amelyek az eddig megjelent memoárirodalomban kisebb teret kaptak. A széles közönség számára eddig a magyar királyi megszálló erők kötelékében végrehajtott műveletek, valamint az 1945 elején a Balatontól délre lezajlott harcok leginkább a száraz történeti leírásokon keresztül ismertek.

Szekeres János visszaemlékezésén keresztül képet kaphatunk arról, hogyan zajlottak egy újonc baka napjai, a kiképzés nehézségei, majd az első hadi szolgálat. Aztán már 1944-ben láthatjuk, hogy az alapvetően nem első vonalbeli küzdelemre szánt csendőralakulatok milyen nehézségekkel küzdöttek a lehengerlő fölényben lévő szovjet csapatok elleni harcokban az Alföldtől a Jászságon keresztül egészen Szlovéniáig. A visszaemlékezés mozaikjain felbukkannak névtelen csendőrök éppúgy, mint magas beosztású katonák, ahogy Szekeres Jánost sodorták magukkal az események.

A forrásközlésnél a szöveghűségre, a mondanivaló teljes továbbadására törekedtünk. Mivel a XX. századi szövegek közlésének elfogadott szabályzata nincs, ezért a Fons 2000. évi 1. számában közölt elveknek megfelelően módosításokat végeztük el. Az interjú szövegét bekezdésekre tagoltuk, a bonyolultabb szerkezeteket feloldottuk, viszont óvakodtunk a mondatbeli szavak sorrendjének radikális megváltoztatásától. A régies vagy tájszavakat érintetlenül hagyva, de a többinél a mai helyesírást alkalmazva, számos kötőszót, szó- és tagmondatismétlést kihagytunk.
Az idegen szavaknál meghagytuk a leírt formát (illetve ezek egyikét) és többnyire lábjegyzetben adtuk meg jelentésüket. A földrajzi neveket nem írtuk át, a fonetikus alakot közöltük. Az 1920 előtti Magyarország helységneveinél a jelenleg használt nevet lábjegyzetben adtuk meg. A történelmi vagy társadalmi szempontból jelentősebb szereplők biográfiai adatai mellett csak a visszaemlékezés szempontjából releváns adatokat szerepeltetünk.

További adatok
Cikkszám: 13558
Állapot: 
Új
3950.-
-10%
3555.-
3600.-
-10%
3240.-
3490.-
-10%
3141.-
9990.-
-10%
8991.-
880.-
-10%
792.-
3200.-
-10%
2880.-
1500.-
-10%
1350.-
2990.-
-10%
2691.-
1990.-
-10%
1791.-
4490.-
-10%
4041.-
2900.-
-10%
2610.-
1900.-
-10%
1710.-