Magyarok őstörténete - Görög források a scythák történetéhez

Termékadatok

Értékelés: 
Ár: 2610.-
-10%

Jelen Görög Források megjelentek a Magyar Tudományos Értekező 6—10-ik számaiban vagy is a II. kötet 1 — 5-ik füzeteiben. De miután őstörténetünk fontossága megkívánja, hogy a reá vonatkozó adatok ismerete minél inkább elterjedjen; eltökéltem magamat több irodalombarát tanácsára e Forrásokat önálló könyvben közrebocsátani; már azért is, mivel illyen alakban könnyebben használható s könyvtárakban is az illető szakmunkák közé sorozható.

További adatok
Cikkszám: 15063
Állapot: 
Új