Bakócz Tamás egri püspök udvartartása és egyházmegyéje

Termékadatok

Értékelés: 
Ár: 2340.-
-10%

A történelemben számot tevő nagy férfiakról -mint más emberről is- csak úgy alkothatunk magunknak tiszta képet, ha életüknek nemcsak a nyilvánosság előtt lejátszódó mozzanataival ismerkedünk meg. E férfiak közé tartozott Erdődi Bakócz Tamás is. Őt a tehetség, erős akarat és a királyi kegy emelte magasra és tette oly hatalmassá, hogy Velencze követének egyik jelentése szerint tekintélye nagyobb volt, mint a királyé.

További adatok
Cikkszám: 15260
Állapot: 
Új