Az emberiség fáklyavivői

Termékadatok

Értékelés: 
Ár: 4491.-
-10%

A nagy formátumú, igényes kivitelű kötetben a vallás- és eszmetörténet legnagyobb alakjairól olvashatunk. A hetvenegy dupla oldalt tartalmazó összeállításban ábécé rendben kerülnek bemutatásra a jeles vallásalapítók (pl. Jézus, Mohamed, Zarathusztra, Buddha, Mani, Guru Nának, Krisna), egyházi reformátorok (pl. Ehnaton), bölcsek (Konfuciusz, Lao Ce stb.), valamint a filozófusok, apostolok, próféták, keresztény szentek, jógik, lámák, szúfi bölcsek, spirituális vezetők, guruk és a címben foglaltaknak megfelelően más kiemelkedő hatású szellemi tanítók (bár az mindenképpen érdekes és megemlítendő, hogy a reformátorok vagy a neoprotestáns egyházalapítók nem kaptak helyet a gyűjteményben, talán majd a később megjelenő második kötetben). Az egy oldalas életrajzi összefoglalásokkal szemközti lapon színes és fekete-fehér képek, illetve az adott személy nevéhez köthető idézetek kaptak helyet. A könyvet irodalomjegyzék, internetes források listája, a nevek angol és magyar írásmódjának megfeleltetési táblázata és képjegyzék zárja.  

További adatok
Cikkszám: 7772
Állapot: 
Új