Pásztoremberek

Termékadatok

Értékelés: 
Ár: 8546.-
-10%

Könyvem ötvenévi terepmunka eredménye. Szemléletem már a kezdeteknél kialakult, azóta művelem a fényképezve kutatást, a gyakorlati vizuális antropológiát. 
Az élethelyzeteket soha nem befolyásoltam. A távoli pusztákon élők mindennapjai csak úgy tárulnak fel, ha szinte köztük él az ember. A nomádok is akkor nyílnak meg. 
A magyar Alföld pásztorkultúrája sztyeppei típusú. A párhuzamokért sorra látogattam Ázsia részben ma is nomadizáló népeit, messze túl azon a körön, ahol eleink jártak. A Kárpát-medencében van másféle, hegyvidéki típusú magyar pásztorkodás is, de az kulturális átvétel. A kötetben szereplő, a találkozások élményét dokumentáló közel 500 fotó 1967 és 2012 között készült. 
Kunkovács László (Endrőd, 1942), Balogh Rudolf-díjas fotóművész, néprajzkutató 

Mi, magyarok, több mint 11 évszazada lakjuk es műveljük a Hortobágyot. Hazánknak bizonyosan ez az egyik olyan része, melynek használatba vétele nem okozott semmilyen gondot honfoglaló eleinknek, hiszen olyan tágas réteket, legelőket találtak itt, mint amilyeneken a korábbi évszádokban, évezredekben is éltek. Hoztak magukkal a jószágtartáshoz szükséges tudást, eszközöket, tapasztalatokat. Ez a tudás évszázadok viszontagságait túlélve a mai napig él a Kárpát-medencében annak ellenére, hogy a pásztorembert, az emberpásztort sok helyen villanypásztor váltotta fel. 
Kunkovács Laszló természetesen hiteles albuma bizonyítja, hogy a pásztortársadalom gyökerei mélyre nyúlnak, így biztos alapul szolgálnak az előttünk álló évszázadok felnövekvő csikós, gulyás, juhász nemzedékeinek, akik megöregedvén minden bizonnyal így kezdik majd mondandójukat: bezzeg az én időmben a pásztorember… 
Szilágyi Gábor, a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatója 

A tartalomból: 

Ajánlás 

Rejtőzködő világok - lépésnyire tőlünk 
Teli tarisznyából 
Kezdetben voltak az ősfoglalkozások 
Ember a tájban, táj az emberben 

A pásztori rend 
Mitől másfélék? 
Kinnhálók és hazajárók 
A pusztagazda 
Táltos hírében állók 
Itt nyugszik a pásztorok királya 

Tetőtől talpig, előírásosan 
Kalapformák 
Zsinórozott juhászöltöny 
Ezüstpitykés mellény 
Cifraszűr 
A másik vagyontárgy: a suba 
Föltámadhat-e a guba? 
Gatyás Sárközi 
Csizma - Hová lett a bocskorpíz ? 

Kézbeliek és övönlévők 
Bot 
Kampó 
Karikás ostor 
Tarisznya 
Pipa és kostökzacskó 
Bicska nélkül sohasem! 
Villásbicska 
Bicskatok 
Tűzszerszám 

Továbbélő népművészet - egyenes ágon 
Faragók, bőrművesek, ostornyéldíszítők, pásztori szűcsök 
Bugaci juhász festőecsettel 
Széphangúak, tárogatón játszók, táncoslábúak 
Aki megfújta Lehel kürtjét 

A pásztorszállások és más építmények 
Szárnyék 
Hűvösölő és más enyhelyek 
Kontyoskunyhó 
A szélvédett főzőhely, a vasaló 
Hodály 

Mit találunk a kunyhó körül? 
Pásztorszék, evőszék 
Juhnyíró olló 
Pányva 
Botospányva 
Béklyó 
Nyakörv, kolonc, szopásgátló 
Juhásztalyiga 

A legeltetés tudománya 
A dörgölődzőfa 
Karám 
Dranka 
Kolompok és csengők 
Mezei operációk 
A szamár 
A kutya: a négylábú bojtár 

Nagyobb munkák 
Kisbárány születik: elletés 
Kiverés 
Nyírás és gyapjúleadás. Juhfürdetés 
Tőzegkészítés 
Széjjelverés 

Állásidők 
Az önépítő egyedüllét 
Állni is tudni kell 
Délidőben a kút és a bogrács körül 

Pásztorfeleségek 
A juhásznék és tejmunkáik 
Száraztészta az emberemnek 

Tájról tájra 
Hortobágy, a példaadó 
Balmazújváros, a Hortobágy mellyékén 
Szoboszló és Angyalháza 
Az utolsó pusztai kocsma, a Sas-csárda 
Téli határjárás Nádudvaron 
A kunmadarasi rét 
A tiszaszőlősi csordás 
Böszörmény határában, Pródon és Bagotán 
Nánásiak 
A dél-borsodi síkság 
Szatmár-beregiek és nyíriek 
Ecsegpuszta és Álomzúg 
A Köröstől a Marosig 
A Felső-Kiskunság 
A Duna-Tisza köze és Bugac 
Észak-Magyarország 
A Dunántúlon másként van 
A szigetközi csörgősbot 
Portré a Felvidékről: Deákos Farkas Lajos 
Délvidékiek 
Túl a Királyhágón, a körösfeketetói vásárban 
Hegyi román pásztorok között, Máramarosban 
Fejős juhászok Kárpátalján 
Gyergyó 
Az esztenák világa a Csíki-havasokban 

Régi és mai pásztorünnepeink 
A Hídi vásár 
Apajpuszta 
Gulyásverseny 
Vókonya 

Bölcsességért napkeletre 
Az eurázsiai füves puszta, a Hortobágy nagyban 
Hol élnek a mai nomádok? 
Szárított hús, kumisz és száraztúró 
Mongólia, a pásztorállam 
A jurta már nem tökéletesíthető 

Örök útitársunk, a huszonnegyedik óra 
Földrajzi nevek mutatója 
Ajánlott irodalom 

További adatok
Cikkszám: 13291
Állapot: 
Új